De verklaring voor de fysieke beperking bij patiënten met het Chronisch Moeheid Syndroom/ Myalgische Encefalitis (CVS/ME)

Onderzoek wijst op een stoornis in de functie van pyruvaat dehydrogenase als oorzaak van de fysieke beperking bij CVS/ME[1]. De auteurs, Fluge e.a., citeren een aantal studies, ook uit ons centrum, waarin werd aangetoond dat de inspanningscapaciteit van CVS/ME patiënten beperkt is in vergelijking met gezonde niet sportende mensen [2]. Als mogelijke verklaring veronderstelden zij dat de toevoer van koolhydraat voor de verbranding beperkt is.

Het gevolg hiervan zou zijn dat de energieproductie in rust en bij geringe inspanning toereikend is, maar dat bij toenemende inspanning, bij het overgaan van vetzuur op koolhydraat als brandstof, de energieproductie tekortschiet. De hypothese dat koolhydraten onvoldoende beschikbaar zijn voor de energieproductie kan onderzocht worden door het meten van aminozuren in het bloed, want deze stoffen worden dan meer gebruikt voor de energieproductie als vervanging van koolhydraten.

Pyruvaat dehydrogenase is een groep enzymen die de omzetting van het koolhydraat pyruvaat naar acetyl-CoA reguleert en dus de toevoer van glucose naar de energieproductie via de citroenzuurcyclus. Het pyruvaat dehydrogenase systeem kan geremd worden en deze factoren, zoals pyruvaat dehydrogenase kinase (PDK 1-4) en SIRT4 zijn meetbaar in het bloed. Een remming van het pyruvaat dehydrogenase zou de verminderde koolhydraat toevoer en dus lagere concentraties aminozuren in het bloed verklaren.

Fluge e.a. onderzochten 200 CVS/ME patiënten (162 vrouwen, 38 mannen) en 102 gezonde controles (67 vrouwen, 35 mannen). Zij onderzochten de concentratie van 20 aminozuren in het bloed. De aminozuren verdeelden zij in 3 groepen:

 • Groep 1: deze aminozuren kunnen worden omgezet in pyruvaat.
 • Groep 2: de aminozuren in deze groep kunnen worden omgezet in acetyl-CoA, een stap voorbij pyruvaat en pyruvaat dehydrogenase.
 • Groep 3: aminozuren die omgezet kunnen worden in onderdelen van de citroenzuurcyclus.

In groep 1 werden geen duidelijke veranderingen gevonden bij CVS/ME patiënten, wel in groep 2 en 3. De daling in de concentraties wijst op gebruik van deze aminozuren in de energieproductie als alternatieve brandstof. (De daling is niet zodanig dat aanvulling zin kan hebben, er is geen tekort en meer is niet beter).

Er lijkt dus een vermindering te zijn van de pyruvaat dehydrogenase activiteit met een toegenomen gebruik van aminozuren als brandstof.

Het pyruvaat dehydrogenase wordt gecontroleerd door stimulerende en remmende factoren. De remmende factoren pyruvaat dehydrogenase 1,2 en 4 en SIRT4 bleken toegenomen bij patiënten met CVS/ME. Dat betekent dat de beschikbaarheid van koolhydraten voor de verbranding is afgenomen.

De oorzaak is een factor in het bloed, want serum van CVS/ME patiënten veroorzaakte de toegenomen remming in een laboratoriumexperiment met spiercellen.

De resultaten waren niet gelijk voor mannen en vrouwen, misschien door het geringe aantal mannelijke deelnemers. Er was geen meetbare invloed van de duur van de ziekte, leeftijd, BMI of fysieke activiteit.

Wat betekent dat voor CVS/ME patiënten?
We weten dat CVS/ME patiënten een verlaagde fysieke belastbaarheid hebben. De veronderstelling van psychologen en fysiotherapeuten dat inactiviteit de oorzaak hiervan is werd in dit onderzoek weerlegd. Er is een factor in het serum dat de beperking veroorzaakt.

Het is mogelijk om de beperking objectief vast te stellen met inspanningsonderzoek [2]. Wij waren in staat om aan te tonen dat de beperking wordt veroorzaakt omdat de spiercellen minder zuurstof opnemen uit het bloed, logisch want er is minder koolhydraat om te verbranden [3].

Er is geen geneesmiddel voor CVS/ME zolang wij niet weten wat de oorzaak van de verminderde activiteit van het pyruvaat dehydrogenase is. Zeker is wel dat psychotherapie van beperkte waarde is en trainen verandert niets.

Er lijkt plaats voor behandeling gericht op remming van het immuunsysteem. Onze evaluatie van het voorschrijven van azithromycine [4], de ervaringen met lowdose naltrexon en de eerste resultaten van rituximab [5] wijzen op een positief effect bij een deel van de patiënten. Stimulatie van het pyruvaat dehydrogenase met L-carnitine en propionyl-L-carnitine [6] heeft een positief effect op het welbevinden van een deel van de CVS/ME patiënten [7].

Conclusie
De fysieke beperkingen van CVS/ME patiënten worden verklaard door een zuinige afstelling van de toevoer van koolhydraten voor de verbranding. De beperking is objectief meetbaar en de oorzaak is een factor in het serum van CVS/ME patiënten. We beschikken over medicijnen die de toestand beïnvloeden, maar genezing is nog niet mogelijk.

Referenties:

 1. Fluge O, Mella O, Bruland O, Risa K, Dyrstad SE, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, Rosland GV, Fossa A et al: Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. JCI Insight 2016, 1(21):e89376.
 2. Vermeulen RCW, Kurk RM, Visser FC, Sluiter W, Scholte HR: Patients with chronic fatigue syndrome performed worse than controls in a controlled repeated exercise study despite a normal oxidative phosphorylation capacity. Journal of Translational Medicine 2010, 8:93.
 3. Vermeulen RCW, Vermeulen-van Eck WG: Decreased oxygen extraction during cardiopulmonary exercise test in patients with chronic fatigue syndrome. Journal of Translational Medicine 2014, 12(20).
 4. Vermeulen RCW, Scholte HR: Azithromycin in Chronic Fatigue Syndrome (CFS), an analysis of clinical data. Journal of Translational Medicine 2006, 4(-).
 5. Fluge O, Risa K, Lunde S, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, Kristoffersen EK, Sorland K, Bruland O, Dahl O et al: B-Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase II Study with Rituximab Maintenance Treatment. PLoS One 2015, 10(7):e0129898.
 6. Calvani M, Reda E, Arrigoni-Martelli E: Regulation by carnitine of myocardial fatty acid and carbohydrate metabolism under normal and pathological conditions. Basic Res Cardiol 2000, 95(2):75-83.
 7. Vermeulen RCW, Scholte HR: Exploratory Open Label, Randomized Study of Acetyl- and Propionylcarnitine in Chronic Fatigue Syndrome. Psychosomatic Medicine 2004, 66(2):276-282.
2017-01-08T19:53:14+00:008 januari 2017|Artikel|

20 Comments

 1. Jacobine van der List 9 januari 2017 at 11:08 - Reply

  In het filmpje over dit onderzoek https://www.youtube.com/watch?v=HQkuFLf4bs8&feature=youtu.be wordt gezegd dat dit tevens een verklaring is voor de hoge lactaat waarden bij mensen met ME.
  Als ik het mij goed herinner vonden jullie juist lage lactaat waarden na de inspanningstesten bij mensen met ME. Heb je hier een verklaring voor?

  Vriendelijke groet,

  Jacobine van der List.

  • Ruud Vermeulen 11 januari 2017 at 11:12 - Reply

   Wij vinden bij inmiddels honderden patienten zelden hoge lactaat waarden.
   Daar zijn verschillende verklaringen voor mogelijk:
   Lactaat vangt H+ ionen (“zuur”) en verwijdert ze uit de cel. daarnaast zijn er nog een aantal functies, maar die zijn hiervoor minder relevant.
   de H+ ionen ontstaan als er meer energie wordt gemaakt dan de recycling aankan. Dat lijkt bij CVS/ME niet het geval want een belangrijke grondstof, koolhydraat is onvoldoende aanwezig. de bottleneck is dus eerder dan bij mitochondriale ziekten met een hoog lactaat. Dan werkt de recycling onvoldoende maar is de aanvoer voldoende.
   Tweede mogelijkheid is dat lactaat massaal wordt gebruikt als energiebron, bij gebrek aan koolhydraat. Dan is de turnover hoog, maar de concentratie door toegenomen gebruik laag.
   groet, ruud Vermeulen

 2. H. Willems 12 januari 2017 at 16:19 - Reply

  Artsen schrijven nu veel koolhydraatarme diëten voor, ook aan ME-patiënten.

  Gezien het vorenstaande moet je als ME-patiënt dan veel of weinig koolhydraten tot je nemen? Maakt het niet uit? Of kun je daar o.b.v. dit onderzoek nog niets zinnigs over zeggen.

  met vriendelijke groeten,

  mw. H. Willems

  • Ruud Vermeulen 18 januari 2017 at 14:36 - Reply

   De beperkte aanvoer van koolhydraat wordt veroorzaakt door een remming van een enzymsysteem. De toestand is dan vergelijkbaar met dieet van zo’n 500 Cal per dag. En dat is erg weinig, dat is maar beperkt vol te houden. Meer koolhydraten nemen heeft geen zin, het heeft allemaal geen invloed op deze aanpassing van het energie verbruik.
   Misschien is het wel een nuttige aanpassing want deze verlaging van de activiteit van het pyruvaat dehydrogenase complex gaat verspilling tegen, net zoals vermindering van de bloedcirculatie in de huid, darmen, lever en hersenen. Dat verhoogt de kans om te overleven. Zo ook de drang (“moeheid”) om in bed te gaan liggen (ooit in je hol) beschermt tegen energieverlies.

   groet,

   Ruud Vermeulen

 3. Angelique Meijer 7 mei 2017 at 18:10 - Reply

  Er staat dat er medicijnen bestaan om de fysieke beperking beinvloeden, welke zijn dit? Carnitene heb ik al geprobeerd.

 4. Angelique Meijer 7 mei 2017 at 18:12 - Reply

  Er staat dat er medicijnen bestaan om de fysieke beperking beinvloeden, welke zijn dit? Zijn er nog andere tips?

  • Ruud Vermeulen 8 mei 2017 at 15:28 - Reply

   Naast L-carnitine dat een positief effect kan heeben zijn er CoQ10 en LDN. Andere middelen worden genoemd, maar de werkzaamheid is nog te onbekend. Probleem is dat wat vandaag werkt morgen geen effect kan hebben en per patient vinden we ook grote verschillen.

 5. Jaap Jan Pieterman 2 december 2017 at 11:43 - Reply

  Wat kan het effect van een ketogeen dieet zijn op CVS/ME? Ik begrijp dat er positieve effecten van een kerogeen dieet zijn bij de behandeling van kinderen met epilepsie. De toevoer van koolhydraten verminderen en ‘vervangen’ door ‘zelfgemaakte’ ketenen leidt tot minder infecties in het lichaam. Is het effect van een dergelijk dieet wel eens onderzocht voor CVS/ME?

  • Jaap Jan Pieterman 2 december 2017 at 11:46 - Reply

   Er staan een paar vervelende typefouten in deze vraag; kerogeen moet zijn: ketogeen en ketenen moet zijn ketonen

 6. Jaap Jan Pieterman 16 december 2017 at 16:14 - Reply

  In bijgaand artikel ‘Ketogeen dieet in pyruvaat dehydrogenase complex deficiëntie op korte en lange termijn resultaten’. Aangezien ik geen expert ben vind ik het moeilijk om dit goed te interpreteren. Hier lijkt in ieder geval wel een positief effect te bestaan tussen pyruvaat dehydrogenase complex deficiëntie en een ketogeen dieet. Voor het artikel kunt u kijken op: https://passionis.pro/ketogeen-dieet-in-pyruvaat-dehydrogenase-complex/

 7. D. Huijzer 28 december 2017 at 13:17 - Reply

  Bij mij is ruim 30 jaar geleden al ME vastgesteld.
  Lichte extra inspanning heb ik gelijk last van uitputting, duizeligheid en flauwtes.Moet dan ook snel wat eten,
  Is het verstandig om visolie capsules te gaan gebruiken, dat misschien de koolhydraten wat beter opgenomen worden, en wat betere hersenfunctie krijg. Of werkt dit middel juist tegen.
  Graag hoor ik u reactie hierop.
  Met vriendelijke groet Danielle Huijzer

  • Ruud Vermeulen 6 januari 2018 at 21:20 - Reply

   We beginnen in dit jaar met onderzoek naar een meer systematische behandeling van CVS/ME in zijn vele vormen en fluctuaties.
   Tot we meer weten moet ik het antwoord op deze vraag alsvolgt formuleren: ik weet het niet en ik ken niemand die het wel weet. Alleen met proberen kom je het te weten.

 8. Jaap Jan Pieterman 6 januari 2018 at 10:04 - Reply

  De website over Pyruvaat dehydrogenase complex (PDHC) deficiëntie: https://www.stofwisselingsziekten.nl/toon-ziekte/pyruvaat_dehydrogenase_complex__pdhc__defici__ntie/, geeft het volgende aan: “Een defect in het pyruvaat dehydrogenase complex is niet te genezen. Wel is het mogelijk om met behandeling de symptomen enigszins in te perken. Patiënten met deze ziekte kunnen levensbedreigend ‘verzuren’ als zij teveel koolhydraten (suikers) binnenkrijgen. Een dieet met weinig koolhydraten en veel vetten zorgt er meestal voor dat de melkzuurwaarden in het bloed normaler worden en dat de conditie van de patiënt verbetert. Dit wordt een ketogeen dieet genoemd. Daarnaast krijgen de patiënten vaak medicijnen en vitaminen om hen in optimale conditie te houden. Hoge doses vitamine B1 (Thiamine) kunnen de restfunctie van het enzym bij sommige patiënten met PDHC-deficiëntie verbeteren. Ondanks deze behandelingen heeft de ziekte vaak een Progressief karakter. Dat wil zeggen dat de ziekteverschijnselen langzamerhand steeds erger worden.”
  Ook dr Myhill (UK: http://drmyhill.co.uk/wiki/Ketogenic_diet_-_a_connection_between_mitochondria_and_diet) legt een directe relatie tussen CVS/ME en dit dieet.
  Hoe kijken jullie hier tegenaan?

  • Ruud Vermeulen 6 januari 2018 at 21:17 - Reply

   Ik heb nog twijfels bij het verhaal.
   Je zou na inspanning ketonen verwachten in de urine en die vinden wij niet. We hebben wwn aantal CVS/ME patienten na afloop gemeten.

   Dus misschien is het toch weer een beetje anders.

 9. Sandra Lugthart 26 februari 2018 at 10:14 - Reply

  Hallo,
  Ik heb sinds ongeveer 9 jaar ME, sinds 3a4 jaar gebruik ik carnitine wat mij wel helpt.
  Wat mij is opgevallen als ik een tramadol 50 mg gebruik voor erge hoofdpijn, voel ik mij een heel ander mens, ten eerste geen pijn maar ook veel fitter en geestelijk veel beter, ben nu geneigd om iedere dag maar een tramadol te nemen.
  Mvg Sandra

  • Ruud Vermeulen 12 april 2018 at 21:03 - Reply

   Dat is minder raar dan je misschien denkt. Tramadol heeft een bewezen effect op het immuunsysteem.

   • jakko 24 juni 2018 at 10:15 - Reply

    Geldt dat ook voor ibuprofen (400 mg)? Ik heb hetzelfde gevoel daarbij: dat het de overactivatie van mijn immuunsysteem/ slijmvliezen vermindert.

    • Ruud Vermeulen 24 oktober 2018 at 16:19 - Reply

     Wat laat, maar ik ontdekte deze vraag nog:
     dat klopt, ibuprofen remt het immuunsysteem, het is ontstekingsremmend.

 10. Ashley 12 april 2018 at 20:02 - Reply

  Ik heb al ME sinds begin jaren 90. Vorig najaar heb ik -met als doel gewichtsverlies – een heel streng koolhydraatarm dieet gevolgd. Per maaltijd mocht ik 6-7 gram koolhydraten hebben. Na ruim een week ben ik gestopt want ik raakte steeds meer uitgeput. Toen ik weer gewoon ging eten (nog wel koolhydraatarm maar niet zo streng ), ging het heel langzaam beter.

  Ik heb iets soortgelijks ervaren als Sandra. Een aantal jaren geleden heb ik gedurende een paar weken 3x daags een Tranxene genomen. Daar knapte ik fysiek van op. Ik kon gewoon een dagje naar het strand. Was na afloop wel moe, maar niet uitgeput. Op advies van de behandelend arts niet mee doorgegaan omdat het een benzodiazepine is en verslavend kan werken. Bij andere benzo’s had ik die ervaring niet.
  Bij mij werkt carnitine, NADH, curcuma en vit. B12.
  Het lijkt erop dat wat bij de een prima werkt bij een ander niet (altijd ) werkt.

  • Ruud Vermeulen 12 april 2018 at 21:00 - Reply

   ME/CVS patienten zijn ziek. Dat betekent dat alles in je lichaam anders functioneert, niet gericht op voedsel verzamelen en vechten/vluchten/voortplanting etc, maar op het bestrijden van de oorzaak, herstel en overleving.
   We weten van dit “ziektegedrag” nog maar weinig, maar bij chronische ziekte is het duidelijk dat de persoonlijke constitutie en actuele omgevingsfactoren belangrijk bijdragen.
   Wat betekent dit? Gewoon dat je reactie op wat ook onvoorspelbaar is en in de tijd voortdurend verandert.

Leave A Comment