Wij passen ons onderzoek programma aan. In de loop van de 30 jaar dat het centrum bestaat zijn wij in Nederland en daarbuiten bekend om het uitgebreide onderzoek dat hij doen bij elke patiënt die zich bij ons aanmeldt. Dat gaan wij tijdelijk veranderen.

Onze vragenlijst, de dePaul Symptom Questionnaire, is in Europa de standaard geworden. Wij hebben de vragenlijst recent verder ontwikkeld en samen met onze toegenomen kennis kunnen wij nu nog beter analyseren wat de problemen zijn.

Samen met onze vragenlijst over de voorgeschiedenis en verloop kunnen wij ons goed voorbereiden op het eerste gesprek.

Het laboratorium onderzoek, zoals dat in de website staat, is belangrijk. De lijst is het resultaat van intensief overleg met onze collega’s in Europa.

Het laboratorium onderzoek duurt meestal één à twee weken.

Het programma:

Bij aanmelding krijgt u van ons het wachtwoord voor de vragenlijsten.

Het eerste bezoek is vervangen door een telefonisch overleg waarin uw voorgeschiedenis en uw huidige klachten uitgebreid worden besproken.

Het tweede bezoek verloopt nu via de telefoon of Skype. Tijdens dit overleg gaan we dieper in op de medische aspecten van uw symptomen en klachten.

CVS is een zeer gevarieerd ziektebeeld. Daaronder vallen ziekten als ME, burn-out, POTS, moeheid na kanker, disventilatie en nog veel meer. Deze ziekten vragen om een eigen benadering en vaak ook eigen behandeling.

Uw ziektebeeld wordt door ons team besproken en onze arts dr. Pekelharing besluit of verder onderzoek nodig is of dat we al kunnen starten met behandelen.

In een derde telefoon- of Skype gesprek bespreken wij met u het resultaat van het onderzoek en doen wij u voorstellen voor het vervolg.

U en uw huisarts krijgen een brief met een uitgebreid verslag en onze voorstellen.

Wij hebben de bijdrage die wij van u vragen verlaagd tot € 350 voor het gehele onderzoek, van mensen in de bijstand vragen wij € 150, zo nodig in termijnen. Patiënten in de schuldsanering betalen niets.

Het is voor ons ook even wennen zonder de uitgebreide onderzoeken, maar wij vinden het voldoende verantwoord.