Onderzoek van de microvasculaire endotheel functie bij CVS/ME/SEID

Nieuw geavanceerd diagnostisch onderzoek in ons centrum.

Het meten van de bloedstroom in kleine bloedvaten is niet nieuw. De techniek werd al in het begin van de jaren 70 beschreven. De eerste beschrijvingen bij CVS/ME dateren uit 2003. Daarna is een aantal publicaties verschenen over een afwijkende reactie van de microcirculatie na het toedienen van acetylcholine, een stof die onder andere vaten verwijdt.

Onze wetenschappelijke afdeling heeft de apparatuur ter beschikking en wij zijn nu in staat om de meting te gebruiken als geavanceerd onderzoek voor de patiëntenzorg.

Wat houdt het onderzoek in?

Wij meten de reactie van de microcirculatie op acetylcholine.

De oplossing met acetylcholine bevindt zich in een kamertje dat op de huid van de onderarm wordt geplakt. Door het kamertje schijnt een laserstraaltje op de huid. Met het laserstraaltje wordt de stroom van het bloed in de kleine vaten in de huid gemeten. Met een batterij ontstaat een positieve lading in het kamertje en als reactie passeren de acetylcholine moleculen de intacte huid. De reactie van de kleine vaten wordt binnen het oppervlak van het kamertje gemeten tot een diepte van ± 1,5 mm. Na 80 seconden wordt de batterij uitgezet en het kamertje gespoeld met water. We meten daarna de snelheid waarmee de circulatie weer herstelt.

Wat merkt u ervan?

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank in een goed verwarmde kamer. Op de binnenzijde van de onderarm wordt een kamertje geplakt en bij uw pols een elektrode. Tijdens de 80 seconde waarin de acetylcholine uw huid passeert voelt u het licht prikken. Daarna ligt u nog 30 minuten. Na afloop is op de plaats van het kamertje niets meer te zien, het effect is zeer plaatselijk en van korte duur.

Wat kunnen wij u vertellen na het onderzoek?

Wij doen 2 metingen: de reactie van de microcirculatie op acetylcholine en de snelheid waarmee de reactie wordt tegengegaan. Het eerste deel van het onderzoek geeft informatie over de kwaliteit van de vaten. Bij ouder worden zijn de vaatjes stijver en bij verhoogde kans op vaatlijden neemt de stijfheid toe. Dat is belangrijk want er zijn aanwijzingen dat hart en vaatziekten bij CVS/ME vroeger optreden. In het begin van de ziekte die CVS/ME veroorzaakt is daarentegen een toegenomen reactie gevonden. Het tweede deel is van belang omdat bij CVS/ME een vertraagd herstel is beschreven.

We kunnen dus een advies geven voor de bescherming van uw vaten met medicijnen en we voegen een objectieve meting toe voor de diagnose CVS/ME en SEID.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de meting zijn verwerkt in het diagnostisch onderzoek, u betaalt geen aparte kosten.

Hoe vraagt u het onderzoek aan?

Via ons telefoonnummer 020 4706290

2017-01-04T12:55:53+00:0015 juli 2015|Voortgang|

2 Comments

  1. Gloria 22 juni 2018 at 22:08 - Reply

    Gebakken lucht. Kan je niks mee. Doet ook de huisarts of specialist niets mee. Wordt ook alleen toegepast op ‘ziektes’ die bij gratie van de reguliere geneeskunde een naam hebben gekregen omdat ze het ook niet wisten. L.o.L

    • Ruud Vermeulen 24 oktober 2018 at 16:21 - Reply

      Dit onderzoek werd gedaan bij diabetes mellitus, dat lijkt niet op gebakken lucht lijkt mij.

Leave A Comment